Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna
w Bydgoszczy

ul. Św. Trójcy 15 | 85-224 Bydgoszcz
tel. 52 345 88 88 | email: monarbydgoszcz@o2.pl

Poradnia

Nasza oferta skierowana jest dla młodzieży w wieku od 12 lat, z problemem używania, nadużywania  narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz osób z problemem uzależnienia od komputera, telefonu, internetu, gier.

Nie prowadzimy terapii uzależnienia od alkoholu dla osób dorosłych

Oferujemy również pomoc rodzicom osób z problemami wymienionymi powyżej.

Do naszej Poradni najlepiej się zgłosić telefonicznie. Dzięki temu można uniknąć czekania w kolejce, lub tego, że można zastać zamknięte drzwi.

Pomagamy rodzinie uporać się z problemem, gdy jeden z członków rodziny (najczęściej dziecko) uwikłane jest w problem używania, czy nadużywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Pomagamy osobom używającym i uzależnionym od różnych substancji psychoaktywnych w doświadczanych przez nich trudnościach – od ograniczania ponoszenia negatywnych konsekwencji prowadzonego stylu życia po pogłębioną pracę terapeutyczną.

Formy pomocy jakie oferujemy to przede wszystkim konsultacje, poradnictwo rodzinne, interwencje kryzysowe, terapia indywidualna i grupy wsparcia.

Uzupełnieniem oferty terapeutycznej dla pacjentów jest oferta dla rodziców i rodzin naszych pacjentów.

W tym roku (2023) naszą podstawową ofertę, czyli pomoc dla osób młodszych i starszych z problemem używania/uzależnienia od substancji psychoaktywnych i ich rodzin współfinansuje Urząd Wojewódzki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Urząd Miasta w Bydgoszczy


Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewódzki w Bydgoszczy