Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna
w Bydgoszczy

ul. Św. Trójcy 15 | 85-224 Bydgoszcz
tel. 52 345 88 88 | email: monarbydgoszcz@o2.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Monar
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Bydgoszczy

ul. Św. Trójcy 15 (wejście od ul. Chwytowo)
85-224 Bydgoszcz

tel. 52 345 88 88

tel. kom. 579 648 280 (kierownik)
e-mail: monarbydgoszcz@o2.pl
czynne w godz. 14.00 - 18.00

nr konta: Bank Pocztowy O/Bydgoszcz
57 1320 1117 2040 6604 2000 0001

NIP 9532505805

Budynek Monar Bydgoszcz - wejście od ul. Chwytowo