Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna
w Bydgoszczy

ul. Św. Trójcy 15 | 85-224 Bydgoszcz
tel. 52 345 88 88 | email: monarbydgoszcz@o2.pl

Kadra

Marek Południak - kierownik Poradni

mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ( certyfikat nr S/0163/2003)

Ukończone szkolenia własne:

• Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej – „Profilaktyka Środowiskowa Dla Młodzieży Zagrożonej Patologią Społeczną” – Agencja Doradztwa Zawodowego w Warszawie

• International European Drug Abuse Treatment Training Project – UCSD Extension – University of California, San

Diego

• International European Drug Abuse Treatment Training Project – Associazione “Casa Famiglia Rosetta” Mediterranean Institute for Research and Training in Physiotherapy & Psychotherapy Unversita degli Studi di Palermo, School of Medicine – Department of Psychotherapy

• Szkoła Letnia Komisji Edukacji w dziedzinie Uzależnień dla Terapeutów Narkomanii – Fundacja im. Stefana

Batorego

• Szkoła Trenerów – Pracownia „Trop”, Zespół Trenerów Sieć” – Warszawa

• Szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych – Błękitny Krzyż

Inne doświadczenia w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień:

• Biegły sądowy

• Wykładowca Psychopatologii Uzależnień w Studium „Fama”

• Wykładowca „Terapii i Profilaktyki Narkomanii” w Wyższej Szkole humanistycznej w Gdańsku (studia podyplomowe)

•Terapeuta uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu i w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ Monar w Bydgoszczy

• Kierownik Poradni TRiPDU „Powrót z U” w Bydgoszczy

• Autor i realizator szkoleń z zakresu uzależnień dla różnych grup zawodowych (nauczycieli i pedagogów,

kuratorów sądowych, pracowników pomocy społecznej policjantów, strażników miejskich, studentów

psychologii, pedagogiki i medycyny, urzędników i innych)

• Autor i realizator programów terapeutycznych w Poradni Monar w Bydgoszczy

• Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień dla młodzieży w Przyjezierzu 


Joanna Mielcarska – Romińska - psycholog

Psycholog  związany ze Stowarzyszeniem Monar od 15 lat.
Szkolenia z zakresu prowadzenia Grup Wsparcia, Rodzin Dysfunkcyjnych, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Dialogu Motywującego pierwszego stopnia.
Pracuje z młodzieżą przeżywającą trudny okres dojrzewania, nadużywającą środków psychoaktywnych oraz jej rodzinami. Praca terapeutyczna i warsztatowo- szkoleniowa.


Beata Pudlińska

Z wykształcenia mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja i psychopedagogika.

Specjalista psychoterapii uzależnień. Certyfikat nr SP/1552/2018

Kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków w ośrodku terapeutycznym.
Obecnie pracownik Pomocy Społecznej, pracujący systemowo z rodzinami będącymi w kryzysie.
Ponadto wychowawca w świetlicy środowiskowej oraz prowadzący warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje w opiece i wychowaniu dzieci.
W dalszym ciągu podnosząca swoje kompetencje i kwalifikacje, uczestnicząc w różnych szkoleniach, warsztatach i treningach rozwoju osobistego i zawodowego. 


Beata Cieszyńska - psycholog

Ukończyła UKW w Bydgoszczy, wydział psychologii.
Od wielu lat pracuje z dziećmi i rodzicami.
Prowadzi świetlicę "Nasz kącik"
Cały czas podnosi swoje swoje kwalifikacje zawodowe doszkalając się.
Pracuje różnymi metodami, w tym:

  • Dialog motywujący
  • TSR
  • Metafora, bajka
  • P. Denison, V. Sherbourne.