Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna
w Bydgoszczy

ul. Św. Trójcy 15 | 85-224 Bydgoszcz
tel. 52 345 88 88 | email: monarbydgoszcz@o2.pl

Monar Bydgoszcz

Witamy na stronie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR w Bydgoszczy.

Oferujemy: 

 1. Poradnictwo w zakresie nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 2. Poradnictwo dla rodziców i rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych
 3. Terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 4. Terapię indywidualną i grupową dla rodziców i rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych
 5. Poradnictwo i terapię w zakresie uzależnienia od komputera, internetu
 6. Poradnictwo dla rodziców w zakresie trudności i problemów wychowawczych
 7. Świetlicę dla dzieci

Zajmujemy się pomocą osobom z problemem używania, nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, leki), uzależnienia od komputera, telefonu, internetu. Oferujemy również pomoc rodzinom tych osób, np. rodzicom, czy współmałżonkom. (szczegóły w zakładce Poradnia)

Ponadto prowadzimy Świetlicę środowiskową "Nasz Kącik", gdzie opiekę znajdują dzieci w wieku od 7 do 15 lat. W świetlicy, każde dziecko znajdzie pomoc w odrabianiu lekcji, uczestniczy w szeroko rozumianych zajęciach profilaktycznych. Wolny czas spędza na grach i zabawach. Zapewniamy również jeden posiłek. (szczegóły w zakładce Świetlica)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z naszą placówką, w godz. 13.00 - 18.00

Nasza Poradnia powstała w 2006 roku. Wcześniej działaliśmy jako Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Stowarzyszenia Monar.
Naszą działalność finansują:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdzialania Narkomanii
 • Miasto Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Monar
 • Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewódzki w Bydgoszczy